آرشیو برچسب

ابریشم در رشت

خطر تخریب اولین کارخانه ابریشم کشی رشت

باغ و ساختمان تاریخی کارخانه ابریشم کشی رشت که این روزها در معرض فروش و تخریب قرار گرفته، هنوز به ثبت ملی میراث فرهنگی نرسیده است. این کارخانه قدیمی که به گفته فعالان میراث فرهنگی، قدمتی درحدود یکصد و پنجاه سال و در باغی به وسعت سه هکتار واقع شده از اولین کارخانه‌های ابریشم کشی گیلان است که توسط محمد حسین امین الضرب در دوره قاجاریه و در محله لب آب رشت پایه گذاری شد، حال خبرها از قطع درختان کهنسال، فروش باغ و تخریب ساختمان تاریخی درون آن حاکی است. سرنوشتی که در سالهای اخیر دامنگیر بسیاری از بناهای تاریخی رشت در نبود حفاظت…