آرشیو برچسب

اب بندانهای گیلان

پاکسازی سنبل آبی از تالاب چاف لنگرود

گیاه مهاجم وغیر بومی سنبل آبی چند سالی است تالاب ها و آب بندانهای گیلان را مورد تهدید قرار داده و موجب کاهش تنوع زیستی و مرگ تدریجی تالاب‌ها شده است. سنبل آبی که با قدرت تکثیر 2 برابری در کمتر از یک هفته یکی از مخاطرات جدی طبیعی برای محیط زیست گیلان است، برای اولین بار در سال 90 وارد تالاب انزلی و پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا شد.علیرغم پاکسازی های صورت گرفته توسط فعالین زیست ومحیطی و سازمان محیط زیست استان، اکنون این گونه‌ی مهاجم در بسیاری از پهنه های آبی استان بخصوص تالاب انزلی ، سلکه‌ی صومعه سرا ، استخرهای چند گانه‌ی…