آرشیو برچسب

اجرای طرح هادی

دستهای بسته روستاییان در برابر طرح هادی

در ادامه‌ی انتقادات مسوولان استان در خصوص ضرورت بازنگری در طرح هادی روستایی استان، امروز نماینده‌ی مردم تالش درمجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از اینکه درحال حاضرطرح‌های هادی دست روستائیان را درحوزه‌ی اشتغال و ساخت و ساز در اراضی تحت مالکیتشان بسته است گفت: بروز چنین مشکلاتی بدون شک زمینه کاهش اشتغال روستائیان و مهاجرت آنان به سمت شهرها را فراهم می‌کند. «حسن محمد یاری» با اشاره به جهت‌گیری‌ها و موضع مجلس یازدهم در اجرای طرح‌های هادی روستایی در کشور افزود: مجلس دراین حوزه از گذشته قوانین مصوبی دارد و طبق بندهای مختلف…