آرشیو برچسب

احمدسرگوراب

احمد سرگوراب، مهد عوارض گیلان

دریافت عوارض از گردشگران در اغلب مناطق کشور و دنیا مرسوم است. اما قضیه آنجا بغرنج می شود که این عوارض صرف بهسازی محیط یا مکان گردشگری مورد نظر نشود و روز به روز به حجم آلودگی ها و ترافیک شدید خودروها و کمبود امکانات افزوده شود.  در گیلان هم 20 طرح ساحلی از رودسر تا آستارا وجود دارد که پیشبنه عوارضی آن ها به دهه 70 برمی گردد و شامل خودرو و افراد پیاده می شود. همچنین در ورودی برخی موزه ها و بناها و روستاهای گیلان مانند موزه رشت، موزه میراث روستایی سراوان، پاک جنگلی سراوان،  روستای خرمکش، امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق شفت،…