به بهانه خبر خرید رای با پول تقلبی در انتخابات شوراهای تالش

همه چیز به خبر منتشر شده آخر هفته گذشته در تالش بازمی‌گردد که مانند بمب خبری عمل کرده است. این خبر دست مایه رسانه های محلی، کشوری و فارسی زبان نیز قرار گرفته و یک موضوع چالش برانگیز…
ادامه مطلب ...