آرشیو برچسب

احمد جکتاجی

گیله وا؛ بادی به جای نسیم شمال

گیلان جان می وطن، تی سر سلامت بمانه امه مییان ان علامت اگر اونسانم تیره ای قدم من بوکونید فردا زاکان مر ملامت این پیشانی نوشت «گیله وا» است، نشریه ای که «محمد تقی پور احمد جکتاجی» از 30 سال پیش با عشق و تلاش مداوم برای مردمان شمال ایران منتشر کرده است . نشریه ای که هدف خود را خدمت به فرهنگ بومی گیلان و مازندران نهاده و سردبیرش آن را چون مدرسه ای انگاشته که همه رشته های دانشی در آن تجربه می شود و استاد و شاگرد به تعلیم و تعلم مشغولند. مدرسه ای که به حق همانگونه که جکتاجی در نخستین شماره اش بر آن عهد بسته در این سه دهه…