آرشیو برچسب

احمد سعداوی

«فرانکشتاین در بغداد» بر چهارچرخه‌ی آزادی

انتخاب نامی جذاب که قدرت کنجکاو کردن و به قلاب‌انداختن مخاطب برای خواندن کتاب را داشته باشد بی‌شک یکی از نخستین موفقیت‌های احمد سعداوی نویسنده خوب عراقی است. گرچه خیلی‌ها را شاید به این اشتباه بیاندازد که با یک رمان سبک وحشت یا Horror Story طرفند و کتاب را چندان جدی نگیرند اما این رمان جذاب توانست سال ۲۰۱۴ برنده‌ی جایزه‌ی بوکر عربی شود. «فرانکشتاین در بغداد» گر چه از عناصر ادبیات گوتیک، افسانه‌ها و خرافه‌ها و فولکلور عربی و شرقی بهره گرفته اما داستانی تاریخی، اجتماعی، روانشناسانه و حتی هستی شناسانه در مورد تاریخ معاصر عراق…