آرشیو برچسب

ارز ترجیحی

کمبود روغن سرخ کردنی در گیلان

التهابات حذف ارز ترجیحی این بار به بازار روغن رسید و اکنون چند روزی است قفسه‌های فروشگاههای کوچک و بزرگ زنجیره ای در استان خالی از روغن است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیار از فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ و فروشگاههای خرد در سطح شهر رشت از روغن سرخ کردنی خالی شده است و شهروندان در حال مراجعه‌ی مدام برای خرید این محصول هستند. در حالیکه به نظر می‌رسید بعد از یک سال و اندی مشکل کمبود روغن خوراکی پس از راه اندازی خطوط تولید جدید در سه کارخانه‌ی روغن کشی استان رفع شده باشد اما چند روزی است بار دیگر روغن سرخ کردنی در فروشگاههای…