آرشیو برچسب

ازاد سازی سواحل

اتمام حجت با دستگاه های متصرف سواحل

معاون وزیر کشور از تصرف غیر قانونی ۳۴۰ کیلومتر از سواحل شمالی و جنوبی توسط دستگاه های  اجرایی در کشور خبر داد و گفت: با همه دستگاه‌ها اتمام‌ حجت کرده‌ایم. هفته‌ی آینده اسامی همه دستگاه‌هایی که از دستور رئیس‌جمهور و قوانین و مقررات و قوه قضائیه تخطی کرده‌اند را به‌عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم. «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در در جلسه شورای اداری گیلان در رشت افزود: در نوار ساحلی شمالی دریای خزر حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور، حدود ۲۰ درصد با وسعت…

سواحل تصرف شده گیلان آزاد می شوند

یک مقام وزارت کشور ایران از جمع‌آوری سواحل «اختصاصی» در شمال کشور خبر داد. «بابک دین‌پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشورگفت: «تصرفات ساحلی غیرقانونی» درشمال کشور شناسایی شده که شامل «۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر هستند». وی اضافه کرد: «۹۶ کیلومتر از این سواحل اختصاصی در اختیار دستگاه‌های دولتی و هزار و ۲۱۴ متر هم در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه است.۲۲۰ متر این سواحل در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلومتر در اختیار نیروهای مسلح، ۱۸.۵ کیلومتر در اختیار…