آرشیو برچسب

ازدواج رومینا دختر تالشی

قتل در خانه‌ی پدری

صبح روز 1 خرداد، «رومینا»ی 13 ساله قربانی قتل ناموسی از سوی پدرش شد. رومینا  اشرفی دختر 13 ساله در خواب توسط پدرش و توسط داس به قتل رسید. انگیزه قتل هم مخالفت با ازدواج با پسری بوده است که گفته می‌شود پدر راضی به آن نبوده است. سکوت رسانه‌های محلی تالش و عدم واکاوی درست ماجرا به شایعات در خصوص این ماجرا دامن زد و یک شوک خبری همراه با گمانه‌زنی آغاز شد. برخی محافل اجتماعی و حقوق کودک مواردی از بیکاری، اعتیاد و خشونت خانواده مقتول در کنار کوتاهی سازمان‌های مسوول از جمله نیروی انتظامی، دادگستری و اورژانس اجتماعی را مطرح…