آرشیو برچسب

استاد دانشگاه گیلان

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( 24 فروردین 1302- 8 اسفند 1401) چهل و پنج روز قبل از صدسالگی خود در ایستبورن انگلستان درگذشتند. محمدجعفر، زاده لنگرود و فرزند موسی از روحانیون لنگرود بود و چون نام جدشان جعفر بود پدرشان نام خانوادگی جعفری را برگزید و به این سبب جعفری لنگرودی شدند. محمد جعفر پس از گذراندن دوران ابتدایی و دوران سه ساله اول دبیرستان در لنگرود به رشت رفت و وارد دانشسرای مقدماتی شد. در سال سوم دبیرستان مادرشان را از دست دادند و این اولین تلخکامی در زندگی وی بود. او به دلیل مشکل مالی پدر پس از واقعه "املاک…