آرشیو برچسب

اسکله بندر کاسپین

احداث سه اسکله جدید در منطقه‌ی آزاد انزلی

مدیرمجتمع بندری کاسپین منطقه‌ی آزاد انزلی از احداث سه پست اسکله دربندر کاسپین تا نیمه اول سال آینده خبر داد. بندرکاسپین درمنطقه آزاد انزلی به عنوان یک بندر نسل سوم، یکی از مهمترین زیرساخت های تجاری ایجاد شده درسطح مناطق آزاد کشور است که با توجه به موقعیت ممتاز این منطقه درسطح بازارهای جهانی و قرارگرفتن درمسیر کریدورهای بین‌المللی و اتحادیه اوراسیا نیازمند ارتقای ظرفیت های حمل نقل کالا و بهره گیری از اقتصاد دریا محور است. امروز«افشین عزیزی» مدیرمجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی به ایرنا گفت: فرآیند احداث سه پست اسکله در…