آرشیو برچسب

اسیبهای اجتماعی در گیلان

ایجاد پایگاههای خدمات اجتماعی در مناطق آسیب پذیر رشت

پدیده‌ی مهاجرت با فرهنگ ها، باورها، سکونت گاه های غیر رسمی و.. رشد آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد. گیلان نیز به عنوان یکی از مهاجرخیزترین مناطق کشور در ماههای گذشته در مسیر صعودی رشد آسیبهای اجتماعی قرار گرفت. افزایش قتل و خشونت علیه زنان و کودکان از جمله این آسیبها است. از این رو شناسایی مسائل و مشکلات گروه های هدف، آشنایی گروه های هدف با منابع موجود و ارجاع به مراکز ذیربط، گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، فراهم کردن محیط زندگی سالم و تلاش برای افزایش توانمندی افراد، نیازمند ایجاد منطقه پایگاه های خدمات اجتماعی در…

تالش و شفت پایلوت اقدامات کاهش آسیبهای اجتماعی

روزهای گذشته بود که مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان از تدوین اطلس اجتماعی و نقاط حادثه خیز استان در راستای کاهش خشونت های خانگی علیه زنان خبر داد و گفت: درکارگروه فرهنگی سلامت و زنان طرح‌هایی ارائه شده تا از طریق بهزیستی استان  این طرح‌ها در راستای کاهش خشونت خانگی مورد استفاده قرار بگیرد. درهمین رابطه درخصوص جزییات این اطلس از «رحیم حیدری» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان پرسیدیم. حیدری به مرور گفت: درحال حاضر مباحث آسیبهای اجتماعی از جمله خشونت خانگی علیه زنان درکارگروه  اجتماعی ، فرهنگی و سلامت…