آرشیو برچسب

اصفهان

زاینده‌رود؛ نمونه‌ای از ظرفیت و مدیریت نوین ایرانی منابع آب

اصفهان زیبا بعنوان یکی از پایتخت‌های ایران شناخته شده و ارزش فرهنگی و هنری آن بر همه ایرانیان مشهود است؛ این گزارش از شرح تلاش و زحمات اصفهان برای تولید ارزش ملی پرهیز کرده و قصد دارد به چالش پیش روی همه ایرانیان بعنوان عدالت آبی و آن چه می‌بایست در مدیریت فرآیند جامع آب اتفاق بیفتد، بپردازد. با توجه به دیدار رئیس جمهور با فعالان محیط‌زیست و نیز دستور معاون اول رئیس جمهور به وزرای جهاد کشاورزی و نیرو برای حل معضل زاینده‌رود لازم دیدم که این یادداشت را بنویسم زیرا که این سرنوشت منتظر سایر رودخانه‌های ایران از جمله سپیدرود نیز…