آرشیو برچسب

اطلس اجتماعی گیلان

تالش و شفت پایلوت اقدامات کاهش آسیبهای اجتماعی

روزهای گذشته بود که مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان از تدوین اطلس اجتماعی و نقاط حادثه خیز استان در راستای کاهش خشونت های خانگی علیه زنان خبر داد و گفت: درکارگروه فرهنگی سلامت و زنان طرح‌هایی ارائه شده تا از طریق بهزیستی استان  این طرح‌ها در راستای کاهش خشونت خانگی مورد استفاده قرار بگیرد. درهمین رابطه درخصوص جزییات این اطلس از «رحیم حیدری» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان پرسیدیم. حیدری به مرور گفت: درحال حاضر مباحث آسیبهای اجتماعی از جمله خشونت خانگی علیه زنان درکارگروه  اجتماعی ، فرهنگی و سلامت…