آرشیو برچسب

اعتراضات دانشجویی

خواهان لغو احکام «تعلیق از تحصیل» دانشجویان هستیم

با آغاز اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های ایران، تاکنون خبرهای بسیاری از ممنوعیت تحصیل دانشجویان و حتی در برخی از موارد ممنوعیت ورود آن‌ها به خوابگاه و دانشگاه منتشر شده است. دانشگاه شریف و دانشگاه هنر تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه کردستان و دانشگاه رازی کرمانشاه ازجمله دانشگاه‌هایی بودند که اعتراضات دانشجویی در آن‌ها پررنگ بود و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در کنار بازداشت آن‌ها به دو مسئله‌ی نگران‌کننده بدل شد. نزدیک به 200 دانشجوی دانشگاه گیلان از یک تا چهار ترم از تحصیل در این دانشگاه منع شدند و تعدادی نیز با…