آرشیو برچسب

اعتراض بازنشستگان

بازنشستگان چه می‌خواهند؟

دست‌درازی‌های دولت‌ها به بودجه‌های تامینی قصه‌ی یک روز و دو روز نیست و تاریخ چهاردهه گذشته نشان داده است که وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، بهترین راه جایگزین، دست‌درازی به بودجه‌هایی است که خارج از برنامه‌های بودجه عمومی در خزانه هستند. کاهش پرداختی مستمری‌بگیران و بازنشستگان هم ازجمله جام‌هایی است که دولت‌ها همیشه برای مقابله با درد بی‌پولی سر کشیده‌اند. یکی از عجیب‌ترین روایت‌ها در این باره، روایت محمد ستاری‌فرد از دوره‌ی نخست‌وزیری میرحسین موسوی و در زمان جنگ هشت ساله است. او در کتاب هفت‌خان توسعه نوشته است: «در سال‌های…