آرشیو برچسب

اعتصاب کارگران

تهدید به اخراج؛ زخم کاری کارگران

روی پیراهن یکی از آنها نوشته است: «JUSTDOIT!»؛ یعنی: لطفا انجامش دهید! اما کسی انجامش نمی‌دهد. کسی وضعیت آنان را پیگیری نمی‌کند و کارگران به جای کار، همچنان مشغول رنج‌اند. مشغول روزمرگی‌هایی که بر تن‌شان آوار شده و از مسوولین ارشد استان و کشور کسی به فکر انجام امور و سر و سامان دادن به بلاتکلیفی آنان نیست. از کار افتادگی دست، نقص عضو، قطع انگشتان، سوختگی با بخار و مواد مذاب، دیسک کمر، واریس و مشکلات تنفسی؛ تنها گوشه ای از زخم‌های کارگران شرکت تولیدی خزر پلاستیک در شهر صنعتی رشت است که به دلیل حوادث ناشی از کار و نبود ایمنی…

کارگران مشغول مرگ اند

صدای قیژ و قیژ دستگاه کات پرس پره های رادیاتور خشن تر از همیشه به صدا در می آید. قرار بود در وقت صرفه جویی شود. می گویند مدیر تولید بخش حضور نداشت، می گویند امیرحسین می خواست بدون حضور مدیر فنی دستگاه خراب و از مدار خارج نشده را پاک کند، می گویند او یک فرزند داشت و یک کارگر لباس آبی بود مثل همه کارگران دیگر. اما هیچ کس نبود به او بگوید، «امیرحسین»! دستگاه خراب است، مثل هر ماشین دیگری احساس ندارد، نمی داند با انسان چطور برخورد کند. اما کسی اینها را نگفت، تا دستگاه بی رحم اینبار کارگر دیگری را طعمه قرار دهد و سر امیرحسین به…

بازرگانان گیلانی؛ تطمیع یا طعمه سیاسی؟

از شهریور 1320 به این سو، کشور آبستن اتفاقات بزرگ بود. دولت محمدعلی فروغی پس از تبعید رضاشاه، بخشی از التهابات ناشی از اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین شوروی ـ انگلیس را با کیاست و تدبیر فرو نشاند. مخصوصا در نطق رای اعتماد از مجلس شورای ملی چنان چیره دست و ماهرانه سخن راند که آتش خشم نمایندگان فروکاست و مخصوصا آنجا که به مقاصد اشغالگران کشور پرداخت حاکی از اشراف او از نیت و اهداف آینده متفقین بود: «می‌آیند و می‌روند؛ حوایجی دارند و به ما کاری ندارند.» بدین ترتیب او در نبود رضاشاه زمانی سکان کشور را برعهده گرفت که در قحطی،…