آرشیو برچسب

اقتصاد دارایی گیلان

خودداری دستگاههای اجرایی از خود اظهاری املاک مازاد

مولد سازی طرحی که دولت در راستای تامین کسری بودجه کشور با فروش اموال مازاد دستگاه ها از سال گذشته به دنبال اجرای آن است در گیلان چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. روز گذشته استاندار گیلان با انتقاد از برخی از دستگاه‌ها در اجرای این طرح گفت: برخی دستگاه ها دولتی در طرح مولدسازی جدی نیستند در حالی که این یک تکلیف است و باید هرچه سریعتر در این بخش اقدامات لازم را انجام دهند. در حالیکه به گفته مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان، سال گذشته از محل مولد سازی و فروش املاک مازاد دستگاههای دولتی چیزی حدود 71 میلیارد تومان درآمد…