آرشیو برچسب

اقدام ملی مسکن در گیلان

اقدام ملی مسکن، زیر سایه جهش قیمت

تامین مسکن، اشتغال و معیشت همواره از اصلی‌ترین وظایف دولتها بوده است. چنانچه درهمه‌ی دولتهای گذشته در ایران، ساخت مسکن و صاحب خانه کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی دولتها بوده است. مردم ایران در این سالها با انواع طرح‌های مسکن سازی دولت تحت عناوین مسکن اجتماعی، استیجاری، مهر و اقدام ملی روبرو بوده‌اند که هر کدام ازاین طرح‌ها در یک دولت برنامه ریزی شدند و کم و بیش توانستند بخشی از اقشار جامعه را صاحب خانه کنند. اما موفق‌ترین این طرحها مسکن مهر بود که بیش از 2 میلیون واحد مسکونی دردولتهای نهم و دهم…

چالش واحدهای مسکن‌مهر نیمه‌تمام در گیلان

تامین مسکن ، اشتغال و معیشت همواره از اصلی ترین وظایف دولتها بوده است. چنانچه در همه‌ی دولتهای گذشته در ایران ، ساخت مسکن و صاحب خانه کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی دولتها بوده است. مردم ایران در این سالها با انواع طرح های مسکن سازی دولت تحت عناوین اجتماعی ، استیجاری ، مهر و اقدام ملی مواجه شدند که هر کدام در یک دولت برنامه ریزی شدند و کم و بیش توانستند بخشی از اقشار جامعه را صاحب خانه کنند. اما موفق ترین این طرحها مسکن مهر بود که سنگ بنای ساخت بیش از 2 میلیون واحد آن در دولتهای نهم و دهم پی…