آرشیو برچسب

اقلیت

جدال با سوژه‌ی سوخته

از روز شنبه 22 خردادماه 1400 خیابان‌ها، کوچه‌ها، دیوارها و بیلبوردهای شهر رشت همزمان با تمام شهرها و روستاهای ایران، آبستن تصاویر و شعارهایی شد که همگی آینده‌ای آرمانی را وعده می‌دادند. اگرچه برآورد دقیقی از میزان هزینه‌ی تبلیغات کاندیدای انتخابات وجود ندارد اما با یک تخمین سرانگشتی می‌توان به رقمی میلیاردی برای تبلیغات شهری رسید که 287 کاندیدای شورای شهر رشت، برای به‌دست آوردن یکی از 11 کرسیِ شورا هزینه کردند. ارقامی که یا بر دارایی شخصی کاندیداها تکیه داشت یا حامیان مالی با توجیه روابط دوستانه، خانوادگی و یا قبیله‌ای،…