آرشیو برچسب

المان های شهری رشت

تلطیف فضای شهری رشت با المانهای جدید

اگر چه رشت، طی سالهای اخیر موفق شد عنوان جهانی شهر خلاق خوراک را از آن خود کند و اخیرا نیز گام‌های کسب عنوان شهر صنایع دستی را برداشته که خود مزیت مثبتی در جذب گردشگران برای این شهر محسوب می‌شود؛ اما در معرفی و بازنمایی هویت بوم و محلی خود با بهره گیری از این عناصر در فضاهای عمومی شهری اش ناتوان عمل کرده است. با توجه به اینکه رشت در موقعیت خاصی در گیلان واقع شده و جمعیت زیادی در ایام تعطیلات از طریق این شهر به سایر نقاط استان سرازیر می‌شوند، اما در بسیاری از مناطق خود از جمله مبادی ورودی و بافت مرکزی اش که گردشگرپذیراست،…