آرشیو برچسب

املاک

سه هزار خانه جدید در گیلان

«رضاعلی نیا» مدیر امور مسکن راه و شهرسازی گیلان از مقدمات ساخت 3 هزار واحد خانه به جهت جلوگیری از افزایش قیمت اجاره خانه ها خبر داد. وی در خصوص وضعیت افزایش اجاره بهای مسکن در فصل تابستان امسال گفت: به دلیل تعطیلی دانش آموزان، اغلب مستاجران فرصت بیشتری برای اسباب کشی دارند و افزایش تقاضای مسکن ازسوی مردم موجب رقابتی ترشدن قیمت اجاره می شود و خود به خود این امر بر افزایش اجاره ها و قیمت خانه ها تأثیرمی گذارد. مدیر امورمسکن راه و شهرسازی گیلان گفت: چنین افزایش قیمتی دراجاره خانه ها منجر به ایجاد فضاهای کاذب هیجانی می شود…