آرشیو برچسب

امور عشایری گیلان

کمبود تسهیلات، چالش زنان عشایر گیلانی

بر اساس آمار ١١ میلیون زن روستایی در کشور زندگی می‌کنند که ٣٠ درصد جمعیت زنان را تشکیل می‌دهند. این زنان نقشی فعال در تولید محصولات کشاورزی و دامی دارند، اما بازاریابی و فروش محصولات تولیدی بزرگترین مانع پیش روی فعالیت‌های اشتغالزایی زنان روستایی و عشایری است. دولت با آموزش زنان روستایی و عشایری از طریق صندوق‌های خرد محلی آنها را برای ورود به استارتاپ‌ها آموزش می‌دهد. اما بازاریابی و بازاررسانی محصولات زنان عشایری و کارآفرین همواه دغدغه اصلی آنان بوده است. بویژه اینکه همه گیری بیماری کرونا باعث شده دسترسی‌های محدود زنان…