آرشیو برچسب

امور مالیاتی گیلان

درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی گیلان از محل مالیات

«جواد انوری» به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی در رشت گفت: درسال مالی گذشته هزارمیلیارد تومان درآمد در گیلان از محل مالیات محقق شده است. این درآمد 52 درصد از ارزش افزوده و 48 درصد به صورت مستقیم دراستان محقق شده است. وی ازاجرای طرح جامع مالیاتی در اکثر شهرستانهای گیلان خبرداد و گفت: طرح جامع مالیاتی همگام با کشوردر اکثر شهرستانهای گیلان اجرا شده است بنابراین هرچه ما بتوانیم از سیستم الکترونیکی بهره‌مند شویم و سامانه یکپارچه خود را تکمیل کنیم بسیاری از فرارهای مالیاتی به حداقل می‌رسد. مدیرکل امورمالیاتی گیلان گفت: طبق قانون…