آرشیو برچسب

امکانات شهری رشت

این شهر خانه‌ی ما نیست

مقدمه: زمانی که به نقش شهر در تربیت رفتار اجتماعی شهروندان دقت می‌کنیم، چیزی که بیش از آموزش و مهارت نظر ما را جذب می‌کند امکانات شهرها در تربیت شهروندان است. همانطور که در گزارش «مشت تبلیغات» هم اشاره شد، حیات شهری مبتنی بر یک رابطه‌ی دو طرفه میان شهر و شهروند است؛ اگر شهر، شهروندانی متعهد، آموزش‌دیده و راضی تربیت نکند کار برای ادامه حیاتش سخت خواهد شد.   حال با این سوال روبه‌رو می‌شویم؛ شهرهای ما چقدر آموزش‌دهنده‌اند یا به عبارت…