آرشیو برچسب

انتخابات مجلس در رشت-

ره آورد نمایندگان رشت، جز اظهارنظرهای جنجالی چیست؟

11 خرداد امسال اولین جلسه‌ی رسمی مجلس یازدهم با حضور نمایندگان منتخب استانها آغاز شد. مجلسی که با معدل متوسط مشارکت بیش از 42 درصد مردم تشکیل شد، اولویت اول خود را رفع دغدغه‌های معیشتی مردم، شفافیت و اصلاح امور، تحقق آرمانهای انقلاب و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی قرار داد. مجلسی که باید در راس امور نقش آفرینی کند اما از ابتدای فعالیت خود چالش‌های اساسی را در قالب نطق‌ها و ... با دولت آغاز کرد. این وضعیت تبعا شامل حال نمایندگان گیلانی از جمله رشت هم می‌شود که محور فعالیت خود را بر مبنای انتقاد از دولت بنا نهاده‌اند. فارغ…