آرشیو برچسب

انجمن

انجمنی برای توانمندسازی روان‌درمانی در گیلان

رویارویی انسان با تنش‌های روانشناختی گوناگون همواره به تنهایی ممکن نیست. مشکلات اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی، بیماری، سوگ و همه‌ی آن چه که سلامت و بهداشت روانی افراد در جوامع مختلف را تحت تاثیر خویش قرار می‌دهند، نیازمند آگاهی و فراهم بودن امکان بهره‌مندی از متخصصان توانمند است. این روزها با نگاهی کوتاه به اطراف خویش در می‌یابیم که هجوم دهشتناک کووید 19 و تنگناهای اقتصادی تا چه‌اندازه بر ابعاد گوناگون زندگی تاثیر گذاشته  و در این میان روان انسان‌ها آماج آسیب‌هایی ست که عدم توجه به آن خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد…