آرشیو برچسب

انرژی اتمی در کشاورزی رشت

راه اندازی انرژی اتمی در کشاورزی گیلان

معاون سازمان انرژی اتمی از راه‌اندازی سامانه پرتودهی محصولات کشاورزی در منطقه لاکان رشت خبر داد. «سید پژمان شیرمردی» در نشست همفکری با پژوهشگران حوزه کشاورزی گیلان گفت: سامانه پرتودهی محصولات کشاورزی در منطقه لاکان رشت راه‌اندازی می‌شود. با راه‌اندازی سامانه پرتودهی مواد غذایی مدت انبارداری این محصولات افزایش می‌یابد. مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتو‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت: هر ساله حدود 30 درصد از محصولات کشاورزی در مراحل پس از برداشت و بسته بندی و تا قبل از مصرف به لحاظ کمی و کیفی دچار آسیب می‌شوند. با پرتودهی…