آرشیو برچسب

انقلاب

نیروی مکنده‌ی انقلاب سفید

در بازخوانی ایران معاصر وقتی پس از گذشت چهار دهه از حکومت محمدرضا پهلوی سری به اوج و حضیض دوران حکمرانی او بزنیم با چند سوال شاخص مواجه می شویم؛ چه شد که نیروی انقلاب بال‌های شاه را شکست و چگونه رویای توسعه‌ی اقتصادی که قرار بود پای شاه را برای دهه‌ها حکمرانی محکم کند، زیر پایش را خالی کرد؟ یرواند آبراهامیان مورخ سرشناس تاریخ معاصر در کتاب «تاریخ ایران مدرن» زمانی که با بازخوانی دوره‌ی موسوم به «انقلاب سفید» می‌پردازد، دوران جدید حکومت محمدرضا پهلوی بعد از کودتای 32 را مبتنی بر سه شاخص ارتش، بروکراسی و نظام پشتیبانی دربار…

روسپی‌های شهرنو؛ از اعدام پری بلنده، ثریا ترکه و اشرف چهارچشم تا امروز

جعفر شیرنیا- تاریخ ایرانی «دیشب نفرین‌شدگان شهرنو، شبی دردناک و مصیبت‌بار را به صبح رساندند. آن‌ها تشنه، گرسنه و لرزان از سرما، بر سرنوشت تلخ خود گریستند. گریه آن‌ها بدین سبب نبود که سرپناه گناه‌آلودشان نابود شده است. آنان به خط سیر زندگی تباه‌شده‌شان اشک ریختند. چنانکه می‌دانیم اینان اکثراً نه به میل خود بلکه با زور، فشار، تهدید و به وسیله مشتی قلدر… به این راه گناه‌آلود کشانده شده‌اند.» این بخشی از یکی از یادداشت‌های روزنامه اطلاعات در ۱۰ بهمن ۱۳۵۷، فردای روزی است که عده‌ای شهرنو (محل زندگی و کار روسپیان تهران) را به آتش…