آرشیو برچسب

ایران پوپلین

تهدید نماینده رشت به محاکمه شدن مدیران ایران پوپلین

شرکت نساجی ایران پوپلین گیلان که پاییز سال گذشته به دلیل تغییرات پی در پی مدیریتی و افزایش رقم بدهی‌ ناشی از تزریق نقدینگی به بهانه تأمین سرمایه در گردش، با ظرفیت 40 درصدی به فعالیت خود ادامه می‌داد، از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در معرض واگذاری و فروش اموال کارخانه قرار گرفت. اما این واگذاری و واهمه از فروش اموال و دستگاه‌های بافندگی و ریسندگی اعتراض کارگران شرکت را درپی داشت بطوریکه با ورود دادستانی و دستگاه قضایی از واگذاری آن جلوگیری به عمل آمد. حال بعد از گذشت چند ماه از فروکش کردن اعتراضات کارگری و جلوگیری دستگاه…

ایران پوپلین؛ دوراهی تولید یا واگذاری

تولید با نیمی از ظرفیت، دستگاههای خاموش شده، ماشین های زنگار گرفته در انبار و کارگرانی منکوب و خسته و نگران از آینده شغلی، گوشه ای از حال و روز این روزهای کارخانه‌ی بافندگی و ریسندگی ایران پوپلین رشت است. شرکت نساجی ایران پوپلین بجا مانده از عصر طلایی صنایع نساجی گیلان، مدتی است در پیچ و خم واگذاری و ورشکستگی دست و پنجه نرم می کند. این شرکت که روزگاری از بزرگترین صنایع نساجی گیلان و بنگاههای پربازده و نمادی از صنایع پررونق استان بود، اکنون از مدیریت های ناموفق به شدت زخم خورده است. تغییرات پی در پی مدیریت و تزریق های…

صنایع گیلان؛ کژراهه‌ای از سرمایه و میراث دیگران

صنعت در گیلان عمر و سرنوشت چندان پرفراز و نشیبی ندارد. اگر صنایع وابسته و سرمایه گذاری روس ها در قرون هیجده و نوزدهم را نادیده بینگاریم، صنعت ابریشم به عنوان مهمترین صنعت در این منطقه به شکوفایی رسید، به نحوی که بسیاری از تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع در جهان، این منطقه را با نام صنعت و تجارت ابریشم می شناخته اند. از پایان پهلوی اول و ابتدای پهلوی دوم، آرام آرام صنایع نساجی به عنوان یکی از مهمترین و بهینه ترین رکن صنعت در این سرزمین فعالیت خود را آغاز کرد. بعدها صنایع دیگری از همین رشته کم و بیش آهنگ و رشد خوبی از خود بروز…