آرشیو برچسب

ایمنی کار

تهدید به اخراج؛ زخم کاری کارگران

روی پیراهن یکی از آنها نوشته است: «JUSTDOIT!»؛ یعنی: لطفا انجامش دهید! اما کسی انجامش نمی‌دهد. کسی وضعیت آنان را پیگیری نمی‌کند و کارگران به جای کار، همچنان مشغول رنج‌اند. مشغول روزمرگی‌هایی که بر تن‌شان آوار شده و از مسوولین ارشد استان و کشور کسی به فکر انجام امور و سر و سامان دادن به بلاتکلیفی آنان نیست. از کار افتادگی دست، نقص عضو، قطع انگشتان، سوختگی با بخار و مواد مذاب، دیسک کمر، واریس و مشکلات تنفسی؛ تنها گوشه ای از زخم‌های کارگران شرکت تولیدی خزر پلاستیک در شهر صنعتی رشت است که به دلیل حوادث ناشی از کار و نبود ایمنی…