آرشیو برچسب

بازیافت

اگر با هم باشیم از بحران، فرصت می‌سازیم

می خواهم یک سوال بپرسم که شاید به من بخندید ... تا به حال به سطل زباله خودتان نگاه کردید؟ بیرون نه، داخلش، محتویاتش ؟! می‌دانید هر کدام از ما روزی چقدر زباله تولید می‌کنیم؟ در ایران به صورت میانگین 500 تا 750 گرم به ازای هرنفر روزانه، در مجموع در ایران روزانه بیشتر از 58هزارتن پسماند عادی تولید می‌شود و در سال پسماند تولیدی به 18 میلیون تن می‌رسد ...3 برابر بیشتر از میانگین سرانه جهانی ممکن است به سایت‌ها مراجعه کنید و ببینید آلمانی‌ها 90 هزار تن زباله در روز تولید می‌کنند، اما مهم است که بدانیم آن‌ها 80 درصد زباله‌های…

محیط زیست رودسر: مدیریت پسماند این شهرستان ناقص است

«علی محمد پور» رییس اداره محیط زیست شهرستان رودسر گفت: زباله در رودسر ناقص مدیریت می شود. محمدپور با اشاره به اینکه میزان تولید زباله براساس سرانه جمعیتی شهرستان بالغ بر 4500 تن درماه است، افزود: از این میزان فقط 3هزار تن زباله جمع آوری وبه شکل ناقص مدیریت می شود. مابقی هزار و500 تن زباله دیگربه شکل سرگردان درعرصه های طبیعی رها و پس ازاولین بارندگی های شدید فصلی ازطریق رودخانه ها به دریا می رسد. وی مدیریت پسماند درشهرستان رودسررا نامناسب بیان کرد و ادامه داد: نقایص ساختاری، فنی و مدیریتی کارخانه کمپوست، فقدان جایگاه…