آرشیو برچسب

برند رشت

تشکیل کارگروه رفع موانع ثبت جهانی ماسوله

ثبت جهانی شهرک تاریخی ماسوله پروسه‌ی چند ساله ای را پشت سر می گذارد وعلیرغم تلاش های زیاد مسوولان گردشگری استان، موانع زیر ساختی و عدم همکاری سایر ارگانها و نهادهای خدماتی در برطرف کردن این موانع موجب عدم ثبت جهانی این شهرک هزار ساله‌ی استان شده است. این در حالیست که برخی آثار تاریخی دیگر کشور با قدمت کمتری از سوی سازمان جهانی یونسکو سالهاست به ثبت جهانی رسیده اند. در طی دو سال گذشته مکرر از سوی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گیلان وجود موانع زیرساختی و برطرف نشدن آنها دلیل عدم ثبت عنوان شده است. اما در این مدت چه اقدامی…