آرشیو برچسب

بمباران

کیمیا بارانی هه له بجه

15 اسفند  1366  مریوان هوا کاملا سرد و بارانی است. توپخانه‌ی عراقی‌ها تمام شب در حال کوبیدن شهرمریوان هستند. در یکی از ساختمان‌های بتنی پادگان مریوان با دوستانی که همگی داوطلبانه برای دفاع از مام میهن گرد آمده بودند، تمام شب را در شوخی و خنده و بی‌خیال ترس و وحشت بمباران می‌گذراندیم. پنج شنبه بیستم اسفند ماه به دستور فرماندهی جنگ حرکت کرده و در چادرهای مستقر در کوهپایه‌های اطراف مریوان مستقر شدیم. برف کم کم بارش خود را شروع کرده بود. پس از پنج روز استقرار در آن چادرهایی که با هیچ وسیله ای گرم نمی‌شدند، روز سه شنبه بیست و…