آرشیو برچسب

بوجاق گیلان

آتش‌به‌جان بوجاق کیاشهر و هفت‌دغنان صومعه‌سرا

همزمان با وقوع آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای رشته کوه زاگرس ، بیم از وقوع آتش سوزی در جنگلهای گیلان با توجه به تعطیلات سه روزه‌‌ی خرداد و حضور انبوه مسافران و گردشگران در مناطق مختلف استان، نگرانی فعالین زیست محیطی و مسوولان استان را از وقوع آتش سوزی در عرصه های مستعد جنگلی استان به دنبال داشت. نگرانی که خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و شب گذشته آتش به جان پارک ملی و حفاظت شده‌ی بوجاق کیاشهر و جنگلهای هفت دغنان صومعه سرا افتاد. این در حالی بود که یگانهای حفاظت از منابع طبیعی و محیط  زیست استان با توجه به گرمای هوا و حضور…