آرشیو برچسب

تشکیلات خانه کارگر

مراجعه ۹ هزار نفر برای بیمه بیکاری در گیلان

 در حالی روز کارگر امسال فرا رسید که افزایش 57 درصدی دستمزد توسط شورای عالی کار هم نتوانست امنیت شغلی کارگران را تامین و جوابگوی معیشت حداقلی آنها در زیر خط فقر باشد. امروز فشار بیش از حد اقتصادی و مشکلات معیشتی زندگی کارگران را بیش از هرقشر دیگری در تنگنا قرار داده و نبود تشکلهای صنفی و مطالبه گر،عدم امنیت شغلی و قراردادهای موقت چندماهه، مجال هر گونه اعتراض و مطالبه را از کارگران دریغ کرده است. بنابر آمارهای رسمی در حالیکه دولت خط فقر را 11 میلیون تومان اعلام کرده اما دستمزد 6 میلیونی کارگر در برابر تورم 40 درصدی، جمعیت…