آرشیو برچسب

خاموشی معابر گیلان

روشنایی به معابر و خیابانها بر می‌گردد

روشنایی برق معابر و خیابانهای شهر در دستور کار شرکت توزیع برق استان قرار گرفته است. بارش سنگین برف هفته‌ی گذشته گیلان که منجر به قطعی برق در بسیاری از مناطق شهری و روستایی استان شده بود منجر به اعتراض شهروندان گیلانی شد. استمرار قطعی برق در مناطق شهری و نوسانات شدید برق مشکلاتی را برای بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی و لوازم برقی شهروندان به وجود آورده بود. با وجود برقراری برق همه مشترکین استان اما تیرهای روشنایی خیابانها ومعابر شهری همچنان در خاموشی به سر می برند. حمیدرضا حکمت، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان…