آرشیو برچسب

خانه بهداشت گیلان

آسیب ۷۵ خانه بهداشت گیلان در بحران برف

بعد از فروکش کردن بحران بارش برف در گیلان ، اخبار خسارت وارد شده در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی و بهداشتی از سوی دستگاهها به مرور منتشر می‌شود. آخرین گزارشها از بروز آسیب به مراکز بهداشتی و درمانی استان حاکی است. در این رابطه «محمد اسماعیل مطلق » مشاور وزیر بهداشت در خصوص خسارت برف اخیر در گیلان گفت: در طی بارش‌های سنگین برف هفته گذشته ، ۷۵ خانه بهداشت، دو آموزشگاه بهورزی، یک ستاد و یک پایگاه بهداشتی و هفت مرکز دچار آسیب‌ و خسارت شدند. وی با اشاره به وضعیت موجود در گیلان پیش از وقوع برف گفت : جمعیتی بالغ بر دو میلیون…