آرشیو برچسب

خانه کاشانه های گیلان

درخواست گردشگری گیلان برای بازگشایی هتلها

ادامه‌ی ممنوعیت فعالیت تاسیسات گردشگری گیلان این مراکز را با چالش های جدی در رابطه با حفظ نیروی کار مواجه کرده است. این در حالیست که ابتدای اسفند ماه گذشته تا کنون برخی از مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری به صورت غیرقانونی و مخفیانه به پذیرش مسافر و گردشگر اقدام کردند. روز گذشته نیز اعلام شد 90 خانه کاشانه‎‌ی متخلف فقط در شهرستان انزلی به دلیل تخلف از دستورالعمل های صادر شده پلمپ شده اند. فعالیت مخفیانه برخی از واحدهای اقامتی و آسیبهای وارد شده به هتلها و تاسیسات گردشگری موجب درخواست بازگشایی این مراکز توسط مدیرکل گردشگری و…