آرشیو برچسب

خرید نان با کارتخوان

طرحی که تاوانش را مردم می‌دهند

مبارزه با قاچاق، کلیدواژه‌ای است که در خاطرات مردم همیشه با گرانی، فقر و رانت‌های پنهان برای عده‌ای پیوند خورده است. مبارزه با قاچاقی که مشخص نیست چرا هر بار که قوای پلیسی کشور تقویت می‌شود، اثری در مقابله با آن ندارد و فقط جیب مردم را خالی‌تر و کمی دورتر از مرکز کشور، جان عده‌ای را در کوه‌های زاگرس و بیابان‌های بلوچستان می‌گیرد. نان، یکی از اصلی‌ترین اجزای سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و عملا در میان بخش زیادی از جامعه به‌عنوان تنها خوراک ارزان و قابل دسترس مصرف می‌شود. عرضه و توزیع نان آنقدر مهم است که هر دولت موظف است…