آرشیو برچسب

خشکی تالاب

خشکی تالاب انزلی، ره ‌آورد سوء مدیریت‌ها

الوند رضازاده، افشبن میرزایی- عکاس / تالاب انزلی، با وسعت 20 هزار هکتاری خود از مهمترین زیستگاه جانوران ایران به شمار می‌رود که دارای ۱۱ رود اصلی و ۳۰ رود فرعی است که پس از آبیاری مزارع و شالیزارها به همراه جریان‌های سطحی حوزه آبریز تالاب به آن وارد می‌شوند. در نواحی غربی، عمق این تالاب حداکثر به ۵/۲ متر می‌رسید که از سال جاری به دلیل وجود برخی مشکلات و وسوءمدیریت‌ها عمق آب در مناطقی به نیم متر و در مناطق دیگر از جمله آبکنار کاملا خشک شده است. کارشناسان می‌گویند ورود سالانه 600 هزار تن رسوب به تالاب باعث خشک شدن آن شده…