آرشیو برچسب

خطر ریلی گیلان

کمبود مصالح مانع تکمیل راه آهن گیلان

همزمان با سالهای پایانی احداث راه آهن رشت قزوین که حدود 14 سال طول کشید ، کلنگ احداث راه آهن رشت انزلی و انزلی به آستارا نیز به زمین زده شد. ایجاد کریدور ریلی جدید به منظور صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا از بنادر دریای خزر به خلیج فارس و آب های آزاد بین‌المللی و مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی از طریق اتصال خط ریلی  از جمله ضرورتهای  بسیار مهم تکمیل راه آهن گیلان و ایجاد خط ریلی رشت به انزلی و آستارا بوده است. خط راه آهن رشت – انزلی که از سال 96 و با برآورد اولیه  400 میلیارد تومانی در سه قطعه 6 ، 7 و 8  و به طول…