آرشیو برچسب

خواهرخواندگی بندر کاسپین

آغاز سرمایه‌گذاری مشترک بین منطقه‌ی آزاد انزلی و گرجستان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با تاکید بر آغاز سرمایه گذاری مشترک بین منطقه آزاد انزلی و گرجستان گفت : این منطقه به لحاظ قرارگیری در مسیر کریدورهای تجاری بین المللی و برخورداری از زیرساخت های مهم بندری و عمرانی می‌تواند در جذب سرمایه گذار و افزایش مراودات تجاری با گرجستان نقش کلیدی ایفا کند. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی، «اکبر قاسمی» سفیرجدید ایران درگرجستان در دیدار با  دکتر «محمد ولی روزبهان» گفت: آمارها بیانگرموفقیت منطقه‌ی آزاد انزلی در جذب سرمایه گذار خارجی بوده و تلاش می…

بندرلاگان و بندرکاسپین تفاهم نامه خواهرخواندگی امضا می کنند

درجلسه‌ی ویدئو کنفرانس بنادرمنطقه‌ی آزاد انزلی با سفارت ایران در روسیه و مدیران بندر لاگان روسیه، مدیران این دو بندر نسبت به توسعه‌ی همکاری های مشترک با بنادر کاسپین و انزلی ابراز تمایل کردند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی، «امین افقی»عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه‌ی خزر این سازمان با اشاره به اهمیت نقش بنادر کاسپین و انزلی در توسعه‌ی تجاری دریایی با کشورهای حاشیه‌ی خزر به ویژه روسیه گفت: بندرکاسپین در منطقه‌ی آزاد انزلی با هدف توسعه‌ی تجارت دریایی با روسیه و حوزه‌ی خزر ایجاد شده و…