آرشیو برچسب

داستان کودکانه

قصه گویی، هنر گوش سپردن

داستان‌های اجتماعی داستان‌های کوتاه، ساده و مصور هستند که برای کمک به کودکان با نیازهای ویژه در یادگیری و درک موقعیت ها، رفتارها و انتظارات اجتماعی استفاده می‌شوند. آنها برای اولین بار توسط کارول گری در سال 1991 به عنوان ابزاری برای حمایت از افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم معرفی شدند، اما از آن زمان برای حمایت از کودکان با نیازهای خاص دیگر نیز استفاده شده است. داستان‌های اجتماعی به شیوه‌ای ساختاریافته نوشته می‌شوند و معمولاً شامل عناصر زیر می‌شوند: مقدمه: داستان با مقدمه‌ای شروع می‌شود که موقعیت، شخصیت‌ها و مشکل یا…