آرشیو برچسب

دکتر حشمت

تکذیب خبر تخریب مزار دکتر حشمت در فضای مجازی

«ولی جهانی» معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گفت: در جریان نصب المان برای آرامگاه دکتر حشمت از سران نهضت جنگل، مزار وی تخریب نشده است. جهانی افزود: انتشار خبر تخریب مزار دکتر حشمت در فضای مجازی صحت ندارد و نصب المان بر مزار ایشان طی روزهای آینده با حضور ناظر میراث فرهنگی و یک باستان شناس انجام می‌شود. وی تاکید کرد: شهرداری رشت قصد ساخت المان در مزار این مبارز نهضت جنگل واقع در محله چله خانه رشت را دارد و برای انجام این کار مزار دکتر حشمت دچار تخریب یا تغییر نخواهد شد. مزار دکترحشمت یکی از مبارزان نهضت جنگل و یاران…