آرشیو برچسب

دکتر فردین علیخواه

اندکی فراغت، دمی رهایی، زیر آلاچیق های روستایی

گذران اوقات فراغت به جهت فرصت های ممتاز و گاه آسیب های اجتماعی آن، اغلب یکی از دغدغه های پژوهشی جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی بوده است. در سال های اخیر، خصوصا پس از افزایش نظارت های گاه و بیگاه رسمی و ساحت های متکثر گذران اوقات فراغت جامعه شهری دچار پوست اندازی های متعددی شده که کالبدشکافی آن نیازمند مطالعه و پژوهش های جامعه شناسانه است. یکی از مظاهر جامعه امروز ما، جابجایی و انتقال این گذران از بسترهای متداول شهری به مناطق پیرامونی اطراف شهرهاست که ممکن است در بطن خود فرصت ها و تهدیدهایی داشته باشد. دکتر فردین علیخواه…

جهانی به وسعت یک گوشی

چه نافذ است انتهای روزهای خزان....بزرگ حظی است غرقه کردن نگاه در پهنه آسمان و دریا...و آن گاه، ژرفی آسمان مرا بهت‌زده بر جای نگه می‌دارد، شفافیت آن برآشفته‌ام می‌کند...آه! باید جاودانه رنج کشید یا باید جاودانه از زیبایی گریخت؟ «ملال پاریس و گل‌های بدی، شارل بودلر» هیچ چیزی شفاف‌تر از امور زندگی روزمره‌ نیست. همه‌ی افراد جامعه روزشان را با کارهای معمولی و عادی می‌گذرانند. «دوش گرفتن، مسواک زدن، پیاده‌روی، کافه‌نشینی، خرید، تماشای تلویزیون و...» با این اوصاف به نظر می‌رسد امور عادی چیزی برای تعریف کردن یا سوژه‌ای برای گفتمان…

“ادای حال بدا رو در نیار”!

 این روزها بسیاری از ما دو تصویر از زندگی داریم: زندگی واقعی و زندگی مجازی در رسانه‌های اجتماعی. گاهی حتی این مرزبندی هم نامرئی می‌شود و در واقع مرز این دو از بین می‌رود. نکته‌ی مهم اما، ارایه‌ی تصویری روشن از جامعه ایرانی به واسطه رصد صفحات اینستاگرام است. اگر نگوییم تمام جامعه، دست کم می‌توان گفت سلایق و علایق بخش بزرگی از جامعه ایرانی از طریق همین صفحات مجازی قابل تشخیص و شناسایی است. دکتر فردین علیخواه جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی درباره رسانه‌های اجتماعی انجام داده است.  این…