حذف فیزیکی امتحانات؛ درخواست دانشجویان آزمون جامع دانشگاه آزاد

فروردین ماه ۹۹ بخشنامه «امور اداری و آموزشی دانشگاه در دوره فاصله گذاری اجتماعی» از طرف محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای ویژه…
ادامه مطلب ...