آرشیو برچسب

رشت شهر باران

روز تشکیل مدنیت در شهر باران

 امروزه شهرها برخلاف گذشته، نظام و سیستم پیچیده‌ای دارند. این روزها سبک زندگی در شهرها نسبت به گذشته تغییرات بسیاری داشته،  چنان‌که فرایندهای جهانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سبک زندگی شهرها تاثیر گذاشته است و به نوعی فرهنگ و هویت آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. از چند سال پیش نامگذاری یک روز به‌نام شهرها، با هدف معرفی تاریخ و هویت شهر، جاذبه‌های گردشگری، توسعه شهری و البته گردهمایی مردمی شاد در شهرها، آغاز شد. در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که برخی کلانشهر‌ها جهت زنده نگاهداشتن هویت‌های فرهنگی و تاریخی و آشنایی…