آرشیو برچسب

رعایت پروتکل های بهداشتی در گیلان

رهاشدن بهداشت مدارس دولتی گیلان، در ایام کرونا

سه هفته از بازگشایی مدارس می‌گذرد و این در شرایطی است که شیوع ویروس کرونا درکشور به وضعیت بحرانی و هشدار رسیده است. اما درعین حال تاکید وزارت آموزش و پرورش همچنان بر ارایه‌ی آموزش به طریق حضوری به دانش آموزان است. هرچند که اجباری دراین خصوص به خانواده ها و دانش آموزان تحمیل نشده وهمواره به ارایه‌ی محتوا و بسته های آموزشی درکنار فضای مجازی و شبکه‌ی آموزش تاکید شده اما از سوی دیگر ارایه‌ی آموزشهای تحصیلی یکسان برای همه‌ی دانش آموزان به یک میزان نیست و بنا به آمارهای سازمان آموزش و پرورش گیلان بیش از 30 درصد دانش آموزان گیلانی…